آزمون های تعیین سطح فعال موسسه

تعیین سطح زبان انگلیسی

هزینه آزمون: 200,000 ریال
مهلت شرکت در آزمون : پنج شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۲
تعیین سطح زبان آلمانی

هزینه آزمون: رایگان
مهلت شرکت در آزمون : چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۲
تعیین سطح زبان فرانسه

هزینه آزمون: رایگان
مهلت شرکت در آزمون : دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱