0

جمع کلريال

نهایی کردن خرید

21 بهمن , 1399

آغاز کلاس های بحث آزاد در موسسه آموزش عالی آراد

کلاس های بحث آزاد زبان انگلیسی موسسه آموزشی آراد در سال جدید آغاز می شود.


این کلاس ها به صورت عموم آزاد بوده و همه دانش پذیران و اساتید می توانند برای شرکت در بحث های آزاد شرکت کنند.
موضوعات مورد بحث هر جلسه از قبل اعلام شده و کلاس های بحث آزاد به وسیله خانم دکتر نیکو اداره می شوند.


علاقه مندان می توانند با حضور در این کلاس ها با تقویت مهارت گوش دادن و صحبت کردن به زبان انگلیسی توانایی های خود را افزایش دهند.


کلاس های بحث آزاد از تاریخ 26 فروردین آغاز شده و تا تاریخ 31 شهریور ادامه می یابد.