رویداد مافیا شهریور ماه

event

اولین رویداد شب های مافیا ویژه دانش پذیران موسسه .

در این رویداد 12 نفر از دانش پذیران در قالب 2 تیم شهروند و مافیا باهم به رقابت خواهند پرداخت .

  • تاریخ شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲
  • زمان 18:30:00
  • امتیاز مورد نیاز برای شرکت 20 امتیاز
  • دسته رویداد سرگرمی
  • موقعیت موسسه آموزش عالی آراد
  • حداقل سطح برای شرکت در رویداد برنزی