با دوره دوره آمادگی آزمونSAT بیشتر آشنا شو

courses-details

دوره آمادگی آزمونSAT

آزمون SATDIGITAL 

یکی از مهم ترین آزمون هایی است که در سطح جهان برگزار میشود.

آزمونSAT مخفف SCHOLASTIC APTITUDE TEST میباشد که توسط موسسه کالج برد آمریکا طراحی میشود.

زبان امتحانی آزمون SAT انگلیسی میباشد و با سوالات ریاضی و انگلیسی متقاضیان را مورد سنجش قرار میدهند.

 

مزایای دوره SAT  در مجموعه یوس کلینیک آراد ( ویژه آزمون های 16 اردیبهشت و 13 خرداد)

- ارائه بیش از 120 ساعت آموزش و آزمون

-75 ساعت آموزش reading and writing

-38 ساعت آموزش math

-8 ساعت آزمون

-ارائه دوره های  vip

- بکارگیری جدیدترین منابع College Board با تمرکز بر آخرین تغییرات آزمونSAT

- تدریس توسط اساتید متخصص و باتجربه بصورت مجزا برای هر درس

- ارائه جزوات تألیفی مدرسین Yosclinic

- 4 مرحله آزمون آزمایشی(1 ،8 و 29 اردیبهشت و 5 خرداد)

- مشاوره های تحصیلی و انگیزشی

- هزینه دوره های 3 و 4 نفره نفری 18 ملیون

-هزینه دوره های 5 و 6 نفره نفری 16/800

دوره های مشابه

course

مهلت ثبت نام : 1401/09/11

40,000,000 ریال

course

مهلت ثبت نام : 1401/11/27

5,000,000 ریال

course

مهلت ثبت نام : 1401/08/30

20,000,000 ریال

course

مهلت ثبت نام : 1401/06/31

320,000,000 ریال