0

جمع کلريال

نهایی کردن خرید

تافل کلینیک آراد

آشنایی با آزمون تافل :


 
آزمون تافل(Test of English as a Foreign Languageبه عنوان مهمترین و معتبرترین تست سنجش دانش زبان در دنیا مطرح است و بکار گرفته مى شود. تافل یک آزمون جامع زبان انگلیسی است که بـرای ورود به بیش از ۴۴۰۰ کالج و دانشگاه در ایالات متحده و کانادا، و دیگر بخشهای جهان، مورد نیاز است. همچنین افراد غیر بومی که دارای مشاغل حرفه‌ای هستند، برای ادامه فعالیتهای حرفه‌ایشان در آمریکا و کانادا مرتباً به یک رتبه تافل نیاز دارند.
 
آزمون تافل ( TOEFLتوسط سرویس سنجش تحصیلی (ETSدانشگاه پرینستون (Princetonبرگزار می‌شود.
 
این آزمون، مهارت در بخشهای شنیداری، گفتاری، نوشتاری، و درک مطلب انگلیسی را مورد سنجش قرار می‌دهد و برای پذیرش در دانشگاههای آمریکای شمالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نمره کسب شده در این آزمون جهت پذیرش در این دانشگاهها به مدت دو سال دارای اعتبار می‌باشد.تافل کتبی و کامپیوتری
 
از سال ۱۹۶۸ تا ۱۹۹۸، آزمون تافل فقط به صورت کتبی برگزار می‌شد. شرکت کنندگان پاسخ‌هایشان را روی یک برگه با مداد علامت می‌زدند. در سال ۱۹۹۸ ETC که آزمون تافل را تهیه می‌کند و Sylvan Learning Systems که برگزاری نسخه کامپیوتری تافل را بر عهده دارد، برای اولین بار این آزمون را به صورت کامپیوتری عرضه کردند.
 
علاوه بر این دو نسخه (کتبی و کامپیوتری) ، قرار است یک آزمون کاملاً جدید نیز در آینده نزدیک ارائه شود. این آزمون جدید تفاوتهای زیادی با دو نسخه موجود خواهد داشت. از آن جمله می‌توان به اضافه شدن بخش «Speaking» اشاره کرد. از آنجایی که این بخش تاکنون در تافل مورد سنجش قرار نگرفته است، می‌توانیم انتظار تغییرات بزرگی را در ساختار این آزمون داشته باشیم.

 

آزمون کتبی تافل ( PBT )
 
تافل کتبی یک آزمون زمانبندی شده است که از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

۱– بخش شنیداری

۵۰پرسش

۳۵دقیقه

۲– بخش ساختار و نگارش

۴۰پرسش

۲۵دقیقه

۳– درک مطلب

۵۰پرسش

۵۵دقیقه

 

 

 

 

 


 

آزمون کامپیوتری تافل (CBT)
 
نسخه کامپیوتری آزمون تافل از بخشهای زیر تشکیل شده است:

۱– بخش شنیداری

۵۰-۳۰پرسش

۶۰-۴۰دقیقه

۲– ساختار

۲۵-۲۰پرسش

۲۰-۱۵دقیقه

۳– درک مطلب

۶۰-۴۴پرسش

۹۰-۷۰دقیقه

۴– بخش نوشتاری

۱انشاء

۳۰دقیقه