Bu bölüm, online YÖS sınavının  kaynaklarını tanıtmaya adanmıştır. Bu kaynaklar, adayların YÖS sınavına hazırlanmalarına çok yardımcı olabilir. Bu sınav, diğer sınavlara göre daha az online kaynaklarina sahiptir ve genellikle sınıflarda, kitapçıklarda ve kitaplarda sunulan ipuçları şeklindedir, çünkü sınavda IELTS ve TOEFL sınavlarının dört çeşitli bölümü eksiktir

Genelde YÖS testi için kullanılan kitaplar toplamda 3 genel bölüme ayrılır:

Zeka veya IQ testleri alanında yer alan kitaplar birinci kategoride yer alıyor ve sizi YÖS testinin zeka bölümünün 45 testini farklı şekillerde tanıtıyor.

Matematikle ilgili kitaplar ikinci grupta yer aliyor ve bu kitap koleksiyonunda, tüm matematik testleri sınav tasarımcılarının ilgi duyduğu konularda yer aliyor ve bu tür sorulara tam olarak tanışmanıza yardımcı olur.

YÖS sınavının üçüncü bölümündeki kitaplar, Türkçe sınavının tüm örnek sorularını toplamışlar.

Yaş koşulları, kayıt zamanı ve YÖS sınavına girme zamanı:

Bazen söyleniyor ki YÖS testi için yaş sınırının 16 yaşın altındadır. Ancak gerçek şu ki YÖS sınavıa katılmak için herkese izin veriliyor ve herhangi bir sınırı yok. 16 yaşın altındaki kişiler için sınırlı olduğu söylenmesinin nedeni, pratikte YÖS sınavının 16 yaşın altındaki kişilere bir faydası olmaması, çünkü bir kişinin 18 yaşına kadar üniversiteye girememesi, diğer yandan YÖS sınavının 2 yıl geçerlilik süresinin olmasıdır. Sonuç olarak yeniden sinava girmek zorundalar.

YÖS sınavının Türk üniversiteleri ve yüksek öğrenim kurumları tarafından tasarlandığı ve uygulandığı bildiriliyor. Genellikle sınava kayıt yaptirmak her yıl Şubat ayında başlaiyor ki soruların tasarımı   farklı üniversiteler tarafından olduğu için, kayıt zamanı ve sınav günü  farklıdır. Ancak tüm kayıt tarihleri ​​aynı Şubat ayındadır ve yalnızca kayıt gününde farklıdırlar.

YÖS sınavının bağımsız olarak gerçekleştiği nedeniyle, Türkiye üniversitelerinin kendilerine özgü tarihlerinde kaydı ve yapılması vardır. Ancak YÖS’deki test merkezlerinin çoğu, Nisan ayının sonundan Mayıs ayının sonuna kadar gerçekleştiriyor.

Önceki sınavlardan örnek soruları kullanma

Bazı adaylar YÖS sınavının ortamını daha iyi tanımak ve daha iyi bir sonuç alabilmeleri için önceki testlerin örnek sorularını kullanmanın daha iyi olduğunu önermektedir. Bu bölümde, bu konudaki en iyi kaynakları tanıtmaya çalışıyoruz :

50 test ve örnek YÖS test sorusu içeren bir ‘YÖS Practice Exam’ kitap sorularının toplamı

YÖS test zekası sorularının yüzlerce örneğini içeren ‘YÖS İntelligence Quantity (IQ) Practice Exams’ kitap sorularının toplamı

‘YÖS Questions and Answers Between 1981 and 2018’ kitabı tüm örnek sınav sorularını belirtilen zaman diliminde toplamıştır.

‘YÖS Mathematics 1-with Subject Explanations and Sample Questions with Solutions’ örnek soruları , YÖS sınavına iyi bir kaynaktır.

YÖS sınavının her bölümünün test materyalleri ve puanları :

Önceki bölümlerde bahsettiklerimize göre YÖS sınavının farklı bölümleri şu şekildedir:

YÖS sınavının soru anketi iki ana bölümden oluşuyor, birinci bölüm zeka ve matematik testi ile ilgilidir ve ikinci bölüm ise Türkçe’ye hakimiyet düzeyini ölçmek için bir takım sorulardan oluşuyor.

Sınavın ana bölümü olan ilk bölümü zeka ve matematik alanında 80 sorudan oluşmaktadır. Matematik bölümündeki 30 soru genel matematik ve trigonometri ile ilgilidir ve 5 geometri sorusu vardır. Zeka bölümü ayrıca mantıksal düşünme ve üç boyutlu şekillerle ilgili 45 soru içerir.

YÖS sınavının ilk bölümündeki soru sayısı üniversiteye bağlıdır ve 80 ile 100 soru arasında olabilir. Ayrıca 30: 5: 45 oranı üniversitelere uygun olarak farklı olabilir. Soruları cevaplama süresi de seçilen üniversiteye bağlı olarak 100 ila 120 dakika arasında değişmektedir. İlk bölümdeki soruları tam olarak yanıtlama sayısını ve zamanını bilmek için adayların seçtikleri üniversitenin web sitesini ziyaret etmeleri gerekir.

YÖS sınavının ikinci kısmı, adayların Türkçe dilindeki yeterliliklerini değerlendirmek ve ölçmektir ve birinci bölümün aksine, puanları niteliksel olarak yani A, B, C ifade ediliyor ve adayların kabulü için bir kriter değildir. Bu bölümdeki soruları cevaplama süresi 60 dakikadır ve üniversite türüne göre farklı olabilir ve adaya bir konu verilip ve onunla ilgili yazı yazması istemeleri mümkündür.

YÖS sınavının ikinci kısmı adayın Türkçe dil yeterlilik düzeyini ölçmektir ve birinci bölümün aksine puanları niteliksel olarak ifade edilir ve adayın kabulü için bir kriter değildir. Bu bölümün notu niteliksel olarak belirlenir, yani A, B ve C ve bu bölümdeki soruları cevaplamak için 60 dakikanız vardır ve üniversitenin türüne göre bu bölüm aynı anda farklı olabilir ve size bir konu verilebilir. ve onun hakkında yazılar yazmanız istenebilir.

YÖS sınavının ikinci bölümünde önemli olan nokta, adayın bu bölümde gerekli puanı alamaması durumunda kendi üniversitesine girmeden önce 6 aylık bir Türkçe dil kursunu geçmesi gerektiğidir.

sınav sorularının dili ve türü :

 Adaylar tarafından seçilen test sorularının çoğu, İstanbul Türkçesi hariç İngilizce veya başka dillerde tasarlanabilir. Bazı üniversiteler adaylara Farsça seçme imkanı da sağlamıştır.

Ayrıca YÖS sorularının doğası gereği matematiksel olduğu için profesyonel bir Türkçe veya İngilizce bilgisi gerektirmediği ve başvuru sahibi bazı  kelimeler ve basit cümleleri bilerek sorulara cevap verebilir.

Bu arada, İranlı adaylar, İran okullarında öğretilen derslerin seviyesine göre yüksek bilgi seviyesine sahipler ve zeka ve matematik sınav soruları için endişelenmelerine gerek yok.

Sorular test şeklindedir ve her sorunun 5 seçeneği vardır ve genellikle üniversiteler sınav için negatif puan veriyorlar,ama bazı üniversiteler yanlış cevap için negatif puan vermiyor. YÖS’taki negatif puan oranı da 4’e 1’dir, yani her 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı ortadan kaldırıyor.