YDS sınavı, Yabanci Dil Bilgisi Seviye Tespit Sinavi’nın kısaltmasıdır. Türkiye’de eğitim almak isteyen birçok kişi için bu sınav diğer İngilizce dili sınavlarına uygun bir alternatif olabilir. Genellikle devlet çalışanları, üniversite mensubları ve askeri personel tarafından gerçekleştirilen bir İngilizce dili düzeyini ölçme testidir. Bu test anlama, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini değerlendirir. YDS sınavını geçmek, adayların Türkiye’deki İngilizce eğitim veren üniversitelere kayıt olabilmelerını sağlar.

İngilizce dilleri ile ilgili YDS testi, özellikle lisanstan lisansüstüne ve lisansüstünden doktoraya geçiş dönemi ,Türkçe konuşanlara özeldir. Lisanstan lisansüstüne geçiş döneminde, bazı Türk üniversiteleri çeşitli bölümler için YDS sınav karnesi istiyorlar, ancak Türkiye’de eğitime devam edebilmek için tüm saygın Türkiye üniversitelerine , lisansüstü ve doktora düzeylerinde, YDS sınavlarının karnesi  gereklidir. Başka bir deyişle, bir doktora veya uzmanlık için İngilizce dili belgesi zorunludur. YDS testi, KPDS ve ÜDS testlerinin yerini alır ve ilkbahar ve sonbaharda İngilizce dilinde gerçekleştirilir.

YDS testi, TC. Yüksek Öğretim Bakanlığı kurallarına uygun olarak, Türkiye ÖSYM VE Öğrenci Transfer Merkezi tarafından yapılır.

YDS testinin yapılış zamanı :

YDS sınavı yılda üç kez yapılır ve genellikle yaklaşık 100.000 kişi ona katılır. YDS testinin gerçekleştirilmesi,öğretim programına göre , test stratejilerine odaklanarak , İngilizce dili öğretilen okullarda plalanmıştır.Üniversite personeli, İngiltere’deki İngilizce dili okullarında ayrıntılı bir ders programı oluşturarak ,eğitim veriyor. İngiltere şehirlerindeki okullar, YDS sınavına hazırlık kurslarında ilk sıralarda yer almıştır. YDS testinin İran’da yapılmadığı unutulmamalıdır.

Soru türleri ve test puanlaması:

YDS testi 80 sorudan oluşur ve adaylara soruları cevaplamaları için 180 dakika verilir. Soruların çoğu İngilizce dilbilgisi, genel kelimeler ve genel anlama (yani İngilizce sözcükler), dilbilgisi, cümle tamamlama, İngilizceden Türkçe’ye çeviriye dayanmaktadır ve sorular test ve beş seçenekli bir şekildedir.

Pek çok uzman tarafından eleştirilen bu testin sorunu sadece paragraph becerilerinin ölçülmesidir ve Konuşma, Dinleme ve Yazma gibi diğer beceriler ortadan kaldırılmıştır.

Aslında, son yıllarda birçok Türkiye üniversiteleri ve enstitüların, IELTS ve TOEFL sınavlarına yönelmesinin nedeni budur. Tüm üniversitelerin IELTS ve TOEFL sınavlarına daha fazla değer verdiği söylenebilir ve bu nedenle Türkiye YDS sınavına her yıl bu iki sınavdan daha az başvuran vardır.

Test puanı 0 ile 100 arasında  ve her sorunun puanı 1.25 olduğuna dikkat ediniz. Tüm sorularda zorluk seviyesi aynıdır. YDS testinin eksi puanılı olmadığı unutulmamalıdır. Bu nedenle soru çözme süreci adaylar için daha kolaydır ve cevaplarını kolayca verebilirler.

Bu testin puanları, A’dan E’ye beş seviyede sunulur. En yüksek seviye olan A, 90-100 aralığındaki puanlar için veriliyor. Bir sonraki seviye, 89-80 aralığındaki puanlar için sunulan B’dir. C düzeyindeki puanlar 79-70 arasındadır. D Düzeyi 60-69 arasındaki puanlara ve E Düzeyi 50-59 arasındaki puanlara aittir.

YDS test hedefleri:

Bu sınav Türkiye’de ÖSYM tarafından yapılmaktadır. ÖSYM, İran’daki değerlendirme kuruluşu gibidir ve Türkiye’de sınavların gerçekleştirilmesinden sorumludur. Türkiye YDS sınavının yapılmasının amacı, Türkiye’de eğitimine devam etmek isteyenleri ve çalışanları değerlendirmektir ve faaliyetlerinin devamı İngilizce dili seviyelerinin gösterilmesine bağlıdır.