Türkiye’deki üniversitelerin hukuk bölümünde lisansüstü ve doktoraya Kabul koşulları :

 

Üniversitenin adı

Lisansüstü Kabul koşulları :Doktora Kabul koşulları :
Marmara (İstanbul) ALES puanı: 60

 veya

GRE puanı : 150

YDS puanı : 60 (İngilizce öğretimi için)

YDS puanı : 40 (Türkçe öğretimi için)

ALES puanı: 65

 veya

 GRE puanı : 152

 

YDS puanı : 60

İstanbul (İstanbul)ALES puanı: 65

 veya

 GRE puanı : 152

 

YDS puanı : 50

 

YDS puanı : 50

Hacettepe (Ankara)*Tezsiz: YDS veya ALES puan koşulu yoktur

 

% 40 mülakat – % 20 lisans mezuniyet belgesi – % 20 ALES veya GRE belgesi

—–
Gaziantep (Gaziantep)*Tezsiz:

 

% 50 mülakat – % 25  ALES veya

GRE puanı

—–
Dokuz eylül İzmir ALES puanı: 55

 veya

GRE puanı : 150

 

YDS puanı : 60

veya

Üniversiteye özel giriş sınavının puanı : 65 dil

 

—–