Anlama

Okuma

konuşma

yazma

TÖMER sınavının farklı bölümleri :

TÖMER sınav becerileri  altı bölümden oluşuyor , Adaylar her altı konuda ortalama puanlar almaları gerekir. Bu altı bölüm bunları içermektedir :

Konuşma

okuma

yapı

Dinleme

Yazma

Sözlü yapım

İletişim

TÖMER sınavının gerçekleştiği merkezler :

TÖMER sınavını gerçekleştiren asıl referans Ankara Üniversitesi’dir, ama Türkiye’nin diğer bazı şehirlerinde de (İstanbul gibi) gerçekleştiriliyor. Sınavla ilgili tüm konular bu üniversite tarafından dünyanın her yerinde yapılmaktadır. Ankara Üniversitesi, Türkçe dilinin tüm dünyaya yayılması amacıyla Türkçe dilinin gelişmesi için bayılıklar kurmuştur. Örneğin İran’da Jordan Caddesi’nde bulunan Türkiye Büyükelçiliği’nin kültür bölümünde (Yunus Emre Enstitüsü) TÖMER diploma kursları düzenleniyor.

Farklı seviyelerde TÖMER sınavı :

Önceki yazılarda da belirttiğimiz gibi bu sınav 6 bölümden ,25 puanlık anlama, 25 puanlık okuma, 15 puanlık konuşma, 10 puanlık sözlü anlatım ve 25 puanlık yazılı anlatım olmak üzere toplam 100 puandan oluşmaktadır.Sertifika için almanız gereken minimum puan 50 ve test için ayrılan süre 240 dakikadır.

Adayların puanları Türkçedeki seviyelerini şu şekilde tanıtıyor :

A1: Genel iletişim kabiliyeti, soruları basit cevaplarla cevaplayabilme kabiliyeti

A2: Temel dil bilgisi, öngörülebilir konular hakkında konuşma kabiliyeti, 50 ile 59 arasında bir puan

B1: Ortalama dil bilgisi, sıadışı durumlarla ve kurumun temel işleri ile başa çıkma ve karşılaşma becerisi, 60 ile 65 arasında bir puan

B2: İyi dil bilgisi, çok çeşitli konuları yorumlama ve açıklama becerisi, 66 ile 70 arasında bir puan

C1: çok İyi dil bilgisi ,Öngörülemeyen sorunlar ve konularla başa çıkabilme bilgi kabiliyeti, 71 ile 100 arasında bir puan

C2: Anadil ile kıyasta dil bilgisi düzeyi

B1 ve B2 seviyelerini geçenler günlük konuşmada ve bir şeyleri tanımlamakta yeterli beceriyi elde edecekler.

C2 düzeyini geçenler eğitimlerine devam etme, bilgiyi anlama ve daha karmaşık konular ve bilgileri anlama ve Türkiye’de çalışma fırsatına sahiptir.

TÖMER sınavının sertifika ve diplomaları, diğer uluslararası belgelerde olduğu gibi, Türkiye üniversitelerinde geçerlidir ve kişiler bu belgelere sahip olarak ve Türkiye’deki üniversitenin giriş sınavını geçerek eğitimlerine devam edebilirler.

Ek olarak, TÖMER sınavı, adaylara Türkiye’de çalışma imkanını  veriyor.