تصویر مدرس
تصویر مدرس
تصویر مدرس
تصویر مدرس
تصویر مدرس
تصویر مدرس
تصویر مدرس
تصویر مدرس
تصویر مدرس
تصویر مدرس
تصویر مدرس
تصویر مدرس
تصویر مدرس
تصویر مدرس
تصویر مدرس
تصویر مدرس

به تیم ما در موسسه آراد بپیوند

شما می توانید به شرکت کنندگان نامحدود که دسترسی آزاد به وب سایت دارند، هدف قرار دهید.

استاد در محل

موسسه آموزش عالی آراد سعی بر ارائه خدمات کیفی منحصر به فرد به دانش پذیران دارد و در این راه از هیچ گونه تلاش در جهت ارتقا دانش منطقه و کشور فروگزار نخواهد کرد

استاد خارج از منزل

موسسه آموزش عالی آراد به عنوان یک مرکز تخصصی آموزشی در زمینه زبانهای خارجی، آزمونهای بین الملل و مدیریت در استان آدربایجان غربی و شمالغرب کشور است

مشاهده و اعمال