قابل توجه دانش پذیران عزیزی که خود را  برای آزمون آیلتس آماده می کنند:

تاریخ برگزاری آزمون Mock Exam  در روز جمعه تاریخ 27 اردیبهشت و مهلت ثبت نام در آن تا تاریخ 25 اردیبهشت می باشد.لطفا برای ثبت نام به صورت حضوری به پذیرش مراجعه فرمایید.