برای ورود به کلاس ابتدا ویدیو زیر را تماشا کنید.

 

برای ورود به کلاس مجازی بعد از وارد کردن نام(نام خانوادگی خود)و Access Code  بر روی دکمه Join کلیک کنید.

((ضمنا سامانه آزمون آنلاین در روزهای آزمون فعال خواهد بود))