لطفا ابتدا ویدیو آموزشی زیر را مشاهده نموده سپس وارد کلاس مورد نظر خود شوید.