EPT/MSRT

رایگان

آزمونهای زبان انگلیسی داخل کشور هستند که برای دانشجویان دکتری الزامی است که EPT  مربوط به د انشگاه آزاد و MSRT مربوط به دانشگاه های وزارت علوم و دولتی هست هر دو این آزمون ها ازمون های زبان انگلیسی عمومی هستند که دانش گرامر لغت و درک مطلب دانش پذیران را امتحان می کند تنها تقاوت این است که MSRT  مهارت شنیداری listening  را دارد ولی در EPT این مهارت موجود نیست که ما اصولا در این دوره 30 جلسه ای این مهارت هارو کار می کنیم و تکنیک ها و روش های لازم رو میگیم و یه مقدار روی گرامر و لغت کار می کنیم و طبیعتا این دوره برای افرادی هست که زبان انگلیسی آنها در حد حداقل متوسط باشد.

اطلاعات دوره