• 1
  • 1 ساعت10 دقیقه

تعیین سطح آنلاین

رایگان

دانش پذیر گرامی
به موسسه آموزش عالی آراد خوش آمدید.
تعیین سطح شما در دو بخش کتبی و شفاهی(مصاحبه) انجام می گیرد.
بخش کتبی را به صورت آنلاین انجام می دهید که در پایان کارنامه ای به شما تقدیم می گردد. آن کارنامه را پرینت کنید و برای بخش شفاهی و انجام مصاحبه به موسسه مراجعه نمایید.
بعد از اتمام مصاحبه سطح علمی شما به همراه روز و ساعت کلاس و تاریخ شروع کلاس به شما اطلاع داده می شود.

هزینه تعیین سطح یکصدو پنجاه هزار ریال می باشد که در زمان مصاحبه اخذ می گردد.

با احترام
تیم آموزش موسسه آموزش عالی آراد

کلیه حقوق این سایت متعلق موسسه آموزش عالی زبان های خارجی آراد می باشد

lock.
Click edit button to change this html