Türkiye ALES sınavı sayısal ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.Sayısal bölümünde geometri, matematik ve zeka gibi konular anlatılmıştır ve sözlü bölümünde ise adayların sözcüklerin anlamlarını, cümlelerde anlamlarını bulma , metin ve cumlelerin tamamlanması yetenekleri değerlendirilir. Aslında bu sınavın amacı, kişilerin sözlü, sayısal ve mantıksal düşünme alanlarındaki yeteneklerini ölçmektir ve bu da yüksek eğitimdeki başarı oranını etkileyebilir.

ALES sınavı toplam 100 sorudan oluşur ,50 hesaplama soru ve 50 genel soru içeren 2 kitapçığı vardır ve bu soruları cevaplama süresi 150 dakika yani 2,5 saattir.Sınav eksi puanılı 5 şıklı bir testtir. Testin maksimum puanı 100’dür ve bu sınavın minimum geçerli puanı, kabul kurallarına göre farklı üniversitelerde değişiktir, ancak çoğu üniversite 50 veya 55’in üzerinde bir puanı kabul ediyor. Örneğin inşaat mühendisliği ,mimarlık bölümleri ve diğer mühendislik dallarında 55 ve üzeri puan almış olmak, ALES sınavının kabul şartlarından biridir.

ALES sınavının kaynakları :

Bildiğiniz gibi çeşitli kurum ve merkezler farklı dönemlerde bu sınav için örnek sorular toplamış ve ayrıca adayların öğrenmesi için ders listesi yayınlanmıştır. Mevcut kaynaklar arasından , YARGI, YEDİİKLİM ve PEGEM yayınlarına işaret edebiliriz.Bu yayınlar her yıl  sınavlardaki son değişikliklere göre kitap yayınlamakta ve adaylara sunmaktadır.

ALES sınavının yapılış zamanı :

ALES sınavı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ın 81 şehrinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda üç kez (bir kez ilkbaharda ve iki kez son baharda) yapılmaktadır.Sınavın her aşamasının kayıt zamanı, sınavın yaplması zamanından iki ay öncedir.

ALES sınavına başvuru ücreti :

Bu sınava katılmanın ücreti kurumlar arasında farklıdır ve belki de bunun nedenlerinden biri, sınavın esnasında daha iyi hizmet sunmaktır. Ancak ALES sınavının ortalama ücreti normalde 120 liradır ve eğer kayıt döneminde kayıt yaptırmaz veya geç, kayıt yaptırırsanız sınav ücreti 180 lira olur.

ALES sınavının sonucu ve geçerlilik süresi :

ALES sınavının sonuçları 2-4 hafta sonra, resmi ALES web sitesinde tüm adaylara online olarak sunulacaktır.

ALES sınavı genel ve kapsamlı bir sınav olduğu için, sınava hangi şehirde veya ne zaman katılamanz önemli değildir. Farklı üniversiteler, ALES adayların kaydına göre kabul edecektir.Sınav sertifikasının geçerlilik süresi 5 yıldır ve bu süre geçtikten sonra sertifika geçerli olmayacaktır.