ı, Türkiye üniversitelerinde yüksek eğitimler için giriş sınavı olarak bilinir ve Türkiye’de yüksek lisans ve doktora eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerin, bu sınavda geçerli puan almaları gerekir.Türkiye üniversiteleri lisansüstü adayları için ALES sınavının sonuçları, diploma ve lisans notları ve mülakat sonuçlarını  puanlama sisteminde inceliyor ve en büyük payı % 50 olan ALES sınavının sonucuyla ilgilidir. Bu sınavda yüksek lisans seviyesinde eğitime devam etmek için yüksek bir not almak yüksek bir puandır. Söylediğimiz gibi, Türkiye’de ALES sınavının puanı, yüksek eğitim kurslarına ve özel kurslar ve  üniversitelerde öğretim üyesi olarak kabul edilmek  gibi  benzer durumlara giriş yapmak için gereklidir ve bu sınavda alınan puan ALES sınav sonuçlarının blegesi ile adaylara duyuruluyor ve gerektiğinde adaylar tarafından ilgili kurumlara sunuluyor.

ALES, Sayısal (Quantitative) ve Sözlü (Verbal) olmak üzere iki bölümden oluşan bir yetenek sınavdır ve amacı, adayların sözlü hesaplama ve mantıksal düşünme alanlarında yeteneklerini ölçmektir ve yüksek eğitim kurslari süresinde başarılı olmalarında etkili olabilir. Sonuç olarak, bu sınav soruları, bireylerin özel eğitim bölümlerinde bilgilerini ölçmeye yönelik değildir ve sorular, farklı bölümler mezunların cevaplayabileceği bir şekilde tasarlanmıştır.Doğal olarak Rakabet va sınav sonuçları farklı bölümlerdeki adaylara göre değişe biliyor.

Genel olarak sınavı 70 puanla geçenler başarılı sayılır. Tüm üniversite kurumları, yüksek eğitime öğrenciler seçmek için ALES puanlarını kullanıyor, ancak bazı üniversiteler öğrencileri yalnızca ALES puanına göre alınırken, bazı üniversiteler diploma ve lisans notlarını ve mülakat sonuçlarını içeren bir puanlama sistemi kuruyor.

ALES sınavı hangi kuruluş tarafından yapılıyor ?

ALES sınavı, yılda üç kez Mayıs  ve Aralık aylarında Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’taki 81 üniversite merkezinde ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Bu sınavdaki tüm sorular Türkçe dilindedir.Bu yüzden Türkçeni yeterince bilmeyenler, TÖMER kurslarına katılarak ve bu kurslarda sertiifika alarak bu sorunu çözebilirler.

ALES sınavına başvuranlar kimlerdir ?

ALES sınavı, Türkiye’de kalmak veya eğitime devam etmek isteyenler için veya üniversitelerde ve eğitim merkezlerinde kariyerinde terfi almak isteyen Türkiye vatandaşları için faydalı olabilir.

ALES sınavına girmesi gereken gruplar şunlardır :

Türkiye’de yüksek lisans seviyesinde eğitim almak için başvuranlar

Türkiye’de doktora seviyesi için başvuranlar

Türkiye dışındaki üniversitelere gönderilmek üzere başvuran Türkiye vatandaşları

Türkiye’deki geçerli üniversiteler ve eğitim merkezlerinde istihdam ve kariyer terfisi için başvuranlar