دانش پذیران گرامی : ادامه کلاس های زبان ترم زمستان دو از شنبه مورخ 99/1/16 در ساعت و روز مقرر خود ادامه خواهد داشت. کلاسها در ادامه ترم زمستان دو به صورت مجازی است و شما در ساعت کلاس خود از طریق سایت www.lms.myvclass.ir با کد کاربری و رمز عبوری که توسط اساتید یا موسسه به شما داده میشود به کلاس متصل می شوید. درصورت بروز هرگونه مشکل با شماره تلفن موسسه داخلی دو تماس بگیرید و یا به آدرس صفحه اینستاگرام موسسه arad_ihe@ دایرکت بدهید

#کرونا_را_شکست_میدهیم

پاسخ به دیدگاه