دکتر سید حسین کاشف

مدیریت محترم موسسه آموزش عالی آراد

مهدی مظفری نژاد

مدیر اجرایی  موسسه آموزش عالی آراد

راضیه تقی پور

مسئول امور مالی  موسسه آموزش عالی آراد

رامین محمدی

مسئول تدارکات موسسه آموزش عالی آراد

سلما علی اشرفی

مسئول آموزش موسسه آموزش عالی آراد

مهسا جولائی

کارشناس آموزش موسسه آموزش عالی آراد

گفتگوی زنده

)
    در حال تایپ است...

    برای ارسال پیام به ما فرم زیر را پر کنید.

    ارسال پیام لغو