بدینوسیله به اطلاع دانشپذیران عزیز می رساند دوره جدید EPT  و MSRT از  دوشنبه ،24 تیر ماه 1398 شروع خواهد شد.

لذا از متقاضیان در خواست می شود جهت ثبت نام به پذیرش موسسه مراجعه فرمایند.

پاسخ به دیدگاه