به اطلاع می رسانیم که موسسه آموزش عالی آراد هر پنجشنبه به مدت 8 هفته از تاریخ 10 مرداد ماه از ساعت 11:30 الی 12:30 کارگاه و همایش های آمادگی برای کنکور ترکیه (یوس) و آشنایی با دانشگاه های ترکیه به صورت رایگان برگزار می کند.

برای شرکت در این همایش ها با موسسه تماس بگیرید.

پاسخ به دیدگاه