ثبت نام دوره

برای شرکت در این دوره میبایست ابتدا در سیستم اتوماسیون موسسه آموزش عالی آراد از طریق لینک زیر ثبت نام کنید و سپس دوره درخواستی را خرید و مبلغ دوره را بپردازید تا در اولین فرصت کارشناس آموزش با شم تماس بگیرد