تفاوت SAT و ACT

 

بسیاری از دانشگاه ها هر دو آزمون را هم ارزش می دانند و هیچ تفاوتی میان نمرات دو آزمون قایل نمی شوند بنابراین، در اکثر مواقع، انتخاب بینSAT و ACT یک انتخاب شخصی محسوب می شود. واقعیت این است که هر دو آزمون محتوای آموزشی تقریبا یکسانی را مورد ارزیابی قرار می دهند.  می توان گفت بزرگترین تفاوت SAT و ACT این است که در آزمون SAT، ریاضیات در دو بخش مورد آزمون قرار می گیرد که در یک بخش، استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد. از طرفی، در آزمون ACT، علاوه بر بخش درک مطلب، متون علمی با تاکید بر تفکر تحلیلی مورد آزمون قرار  می گیرد در حالیکه در آزمون SAT، این متون به همراه سایر متون مانند متون اجتماعی، تاریخی، حقوق مدنی و یا داستانی مورد آزمون قرار می گیرد و سوالات اغلب با محوریت درک مطلب طرح می شوند.

آموزش,عالی,موسسه,یوس,کنکور,ترکیه,تحصیل,در,خارج,منابع,کنکور,متروپل,پوزا,موسسه,آراد,پزشکی,دندانپزشکی,دندانپزشکی,داروسازی,پذیرش,اپلای,تاساری Puza,metropol,Arad IHE,yos,institute,apply,tasari,Higher,education