جلسه توجیهی EPT/MSRT

به اطلاع علاقه مندان می رسانیم جلسه توجیهی دوره EPT/MSRT روز چهارشنبه مورخه 98/11/23 ساعت 16:30 در موسسه برگزار خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر با موسسه داخلی 2 تماس حاصل فرمائید.

پاسخ به دیدگاه