تعیین سطح آنلاین

دانش پذیر گرامی
تعیین سطح شما در دو بخش کتبی و شفاهی(مصاحبه) انجام می گیرد.
بخش کتبی را به صورت آنلاین انجام می دهید که در پایان کارنامه ای به شما تقدیم می گردد. آن کارنامه را پرینت کنید و برای بخش شفاهی و انجام مصاحبه به موسسه مراجعه نمایید.
بعد از اتمام مصاحبه سطح علمی شما به همراه روز و ساعت کلاس و تاریخ شروع کلاس به شما اطلاع داده می شود.

هزینه تعیین سطح یکصدو پنجاه هزار ریال می باشد که در زمان مصاحبه اخذ می گردد.

مرحله اول - ایجاد حساب کاربری رایگان در سایت

مرحله دوم - ورود به صفحه شرکت در آزمون

( لینک شروع دوره را کلیلک کنید )

اکنون اجازه امتحان تعیین سطح دارید لینکی که با علامت قرمز مشخص شده در صفحه تعیین سطح کلیک کنید