بدین وسیله به اطلاع می رشاند علاقه مندان آمون شبیه ساز آیلتس MOCK EXAM IELTS در تاریخ 8 شهریور ماه راس ساعت 9 در موسسه برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاعاتت بیشتر با موسسه در ارتباط باشید.

پاسخ به دیدگاه