..

(cite /saɪt/ (verb

to mention something as an example, especially one that supports, proves, or explains an idea or situation

تعیین سطح آنلاین

نظرسنجی

منابع آموزشی

سیستم نمره دهی

چرا آراد ؟

مدارک معتبر

موسسه آموزش عالی آراد در پایان دوره های مصوب خود مدارک و گواهی معتبر مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری را به دانش پذیران ارائه می دهد. این مدارک با آرم و مهر وزارت علوم می باشد و قابلیت ترجمه و تایید در سیستم قضایی کشور راد دارد. در نهایت این مدارک در تمام محافل علمی و اداری داخل کشور و خارج از کشور به عنوان مدارک معتبر و قابل استناد ارزیابی می گردند. همچنین با توجه به اینکه موسسه آموزش عالی آراد دارای گواهینامه صلاحیت برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت است،لذا تمامی کارکنان دولت می توانند دوره های طی شده در موسسه آموزش عالی آراد را به عنوان دوره های ضمن خدمت به ارگانهای خود تحویل نمایند.

اساتید دانشگاه

فضای آموزشی مدرن

تقویم آموزشی آراد

۹۸/۰۲/۲۵
ثبت نام و تعیین سطح

۹۸/۰۲/۲۶
ثبت نام و تعیین سطح

۹۸/۰۲/۲۸
شروع کلاسهای روزهای زوج

۹۸/۰۲/۲۹
شروع کلاسهای روزهای فرد

۹۸/۰۴/۰۳
فاینال کلاسهای روزهای زوج

۹۸/۰۴/۰۴
فاینال کلاسهای روزهای فرد

۹۸/۰۳/۱۰
جبرانی کلاسهای روزهای زوج

۹۸/۰۳/۲۴
جبرانی کلاسهای روزهای فرد

دارای مجوز ضمن خدمت

برگزاری دوره های برون سازمانی و اعزام استاد

دپارتمان ها

ویدئو های آموزشی

اساتید موسسه آموزش عالی آراد

با ما حرفه ای شوید
تصویر استاد
تصویر استاد
تصویر استاد
تصویر استاد
تصویر استاد
تصویر استاد

گفتگوی زنده

)
    در حال تایپ است...

    برای ارسال پیام به ما فرم زیر را پر کنید.

    ارسال پیام لغو